Asylan­sø­ge­re sæt­tes un­der pres i cel­ler

BT - - NYHEDER -

Det kan væ­re rig­tig hårdt for ens psy­ki­ske sund­hed at væ­re in­despær­ret i en cel­le man­ge ti­mer i døg­net. Og­så for fri­heds­be­rø­ve­de, af­vi­ste asylan­sø­ge­re, der op­hol­der sig i op til 23 ti­mer i døg­net i en cel­le i Vrids­lø­se­lil­le Stats­fængsel. ’ De får sat de­res psy­ki­ske sund­hed un­der stærkt pres på grund af in­despær­rin­gen’, ly­der det fra Ask Elklit, pro­fes­sor i psy­ko­lo­gi ved Vi­dens­cen­ter for Psy­ko­trau­ma­to­lo­gi ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet. ’ Vi ved fra un­der­sø­gel­ser i iso­la­tions­fængs­ling, at det er utro­ligt be­la­sten­de, og at folk i man­ge til­fæl­de kan ud­vik­le psy­ko­ti­ske symp­to­mer, hvis det er lang­va­rigt’, si­ger Ask Elklit.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.