Kes­sler stak til prin­ses­sen

BT - - NYHEDER -

PÅ DE BO­NE­DE GUL­VE Blandt de in­vi­te­re­de gæ­ster for syv år si­den var blan­det an­dre Ghi­ta Nør­by, Tho­mas Hel­mig, Casper Chri­sten­sen, Mads Mik­kel­sen og Iben Hjej­le. Som ved bal­let i af­ten var les lan­ci­er og­så på pro­gram­met i 2009. Casper Chri­sten­sen og Iben Hjej­le, der den­gang dan­ne­de par, lag­de først ud på de bo­ne­de gul­ve, skri­ver DR. Si­den kom og­så dron­ning Mar­gret­he ud på dan­se­gul­vet med sku­e­spil­le­ren Ulf Pil­gaard, som ved fle­re lej­lig­he­der har pa­ro­di­e­ret Dron­nin­gen. Tho­mas Hel­mig og hu­stru­en Renée Toft Si­mon­sen var og­så in­vi­te­ret med på slot­tet. Men de holdt sig i bag­grun­den, da der skul­le dan­ses. Bok­se­ren og prin­ses­sen Og­så den tid­li­ge­re ver­dens­me­ster i boks­ning Mik­kel Kes­sler var med på Chri­sti­ans­borg for syv år si­den. Han sad til bords med prin­ses­se Ma­rie un­der mid­da­gen, og det lyk­ke­des ham at sen­de et par di­rek­te spørgs-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.