Ci­a­ra fejrer for­lovel­se med quar­ter­ba­ck

BT - - NYHEDER -

Det er un­der pal­me­træ­er og 30- åri­ge Ci­a­ra med det bor­ger­på krid­hvi­de sand­stran­de, at li­ge navn Ci­a­ra Prin­cess Har­ris san­ge­ren Ci­a­ra, der står bag har dan­net par med quar­ter­num­re som ’ Goo­di­es’ og ’ One, ba­ck­en fra Se­att­le Sea­hawks, Two Step’, fejrer sin ny­li­ge forRus­sell Wil­son, si­den april sid­ste år.lovel­se med den ame­ri­kan­ske D fod­bold­spil­ler Rus­sell Wil­son. eres for­hold fik i be­gyn­del

For at fejre for­lovel­sen er sen en del om­ta­le, ef­ter at NFL­tur­tel­du­er­ne ta­get en tur til Sey­spil­le­ren i et in­ter­view åbent chel­ler­ne, be­ret­ter ABC News. for­tal­te, at par­ret af re­li­gi­øse årOg her bru­ger par­ret blandt sa­ger hav­de ta­get en be­slut­ning an­det ti­den på at er­klæ­re de­res om ik­ke at ha­ve in­timt samvær kær­lig­hed til hin­an­den. in­den æg­te­ska­bet.

» Du brin­ger mig glæ­de, « Ci­a­ra har i for­vej­en en søn fra skri­ver san­ge­ren blandt an­det til sit tid­li­ge­re for­hold med rap­pe­en vi­deo på In­s­ta­gram af par­ret, ren Fu­tu­re. der bli­ver eni­ge om, at be­teg­nel­sen ’ for­lo­ve­de’ ly­der langt bed­re end or­det ’ kæ­re­ste’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.