Even­tyr- sku­e­spil­ler jub­ler over ba­by

BT - - TV/ RADIO -

LYK­KE­LIG Emi­lie de Ravin, som er kendt fra blandt an­det even­tyr­se­ri­en ’ On­ce Upon a Ti­me’ og tv- se­ri­en ’ Lost’, er jub­len­de lyk­ke­lig, ef­ter at hun i we­e­ken­den blev mor for før­ste gang. På sin Twit­ter- pro­fil af­slø­re­de den 34- åri­ge sku­e­spil­le­rin­de nat­ten til man­dag dansk tid nav­net på sin lil­le dat­ter, der kom til ver­den lør­dag.

» Vel­kom­men til den sto­re, vi­de ver­den. Ve­ra Aud­rey de Ravin- Bi­litch, født 12. marts 2016. Kun­ne ik­ke væ­re gla­de­re. Så fo­rel­sket i vo­res lil­le pi­ge, « skrev sku­e­spil­le­rin­den på Twit­ter ef­ter­fulgt af et hjer­te.

Og­så den ny­bag­te far, Eric Bi­litch, brug­te det so­ci­a­le me­die til at ud­tryk­ke sin ba­bylyk­ke over det ny­an­kom­ne fa­mi­lie­med­lem.

» Van­vit­tigt fo­rel­sket i vo­res pragt­ful­de pi­ge. Og hen­des mor er den mest vi­dun­der­li­ge kvin­de på jor­den. Kun­ne ik­ke væ­re gla­de­re, « skrev han på sin Twit­ter­kon­to.

Iføl­ge E! On­li­ne an­non­ce­re­de par­ret gravi­di­te­ten i ok­to­ber, og den­gang fo­re­gik det og­så på Twit­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.