DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Oven på dra­ma­et mel­lem Chri­sti­an Kel­ler og Jonas Borring har book­ma­ke­ren Nor­di­cBet svært ved at se en frem­tid i klub­ben for den tid­li­ge­re an­fø­rer.

Så­le­des har man sat odds på, om Chri­sti­an Kel­ler fort­sat er i klub­ben den 2. sep­tem­ber, og her er dom­men ri­me­lig klar: - Nor­di­cBet blot gi­ver odds 1,33 på, at han er for­tid i Ran­ders mod tre gan­ge pen­ge­ne på, at han sta­dig er i klub­ben.

» Ran­ders- le­del­sen er nødt til at hand­le, hvis si­tu­a­tio­nen ik­ke skal eska­le­re. Chri­sti­an Kel­ler er en upo­pu­lær mand i spil­ler­trup­pen, og hans stej­le ud­ta­lel­ser til me­di­er­ne har ik­ke gjort det bed­re. Pro­ble­met er, at trans­fer­vin­du­et er luk­ket. Der­for kan det tæn­kes, at le­del­sen ar­bej­der på at over­be­vi­se trup­pen om at ta­ge Kel­ler til nå­de i for­å­ret, mod at han ski­bes ud til som­mer, « si­ger Ton­ni Munk Jensen fra Nor­di­cBet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.