2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det her kun­ne nemt bli­ve en må­l­fat­tig kamp. Ba­nen i East­leigh er ik­ke i ret god stand, og da der blev spil­let på den så sent som i lør­dags, må man næ­sten gå ud fra, at det er svæ­re for­hold, som kam­pen spil­les un­der. Oveni må East­leigh for­ment­lig und­væ­re top­sco­rer James Con­stab­le, hvil­ket er et klart off en­sivt tab, mens Paul Reid og Ben Stre­vens beg­ge har ka­ran­tæ­ne – det svæk­ker bå­de of­fen­sivt og de­fen­sivt. Brom­ley er i glim­ren­de form, ik­ke mindst de­fen­sivt, og der­for er de fem se­ne­ste kam­pe al­le endt med mak­si­malt to scor­in­ger.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.