2,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Eft er 0- 0 i den før­ste kamp er alt åbent i den­ne re­tur­kamp, og det er bag­grun­den for spil­let. At­le­ti­co Madrid ved godt, at et mål imod kan bli­ve me­get dyrt i aft en, og der­for kan man godt for­mode, at hol­det ik­ke an­gri­ber ho­ved­løst – det lig­ger i øv­rigt ik­ke til dem at gø­re det. For PSV gæl­der det først og frem­mest om at hol­de spa­ni­er­ne fra at sco­re. Det kan bli­ve svært nok i sig selv, men PSV vi­ste i den næst­sid­ste kamp i grup­pe­spil­let, at de godt kan fi nde ud af at spil­le et re­sul­tat hjem, da man hen­te­de 0- 0 på Old Traff ord. Fin vær­di i må­l­løs før­ste halv­leg.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.