SMER­TE­HEL­VE­DE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FAR­VEL

væ­re li­ge­me­get, un­der­stre­ger Ma­ze, der hel­ler ik­ke vil ri­si­ke­re, at han skal le­ve med smer­ter re­sten af li­vet. Krop­pen fun­ge­rer en­de­lig godt » Jeg har væ­ret igen­nem man­ge ope­ra­tio­ner, og nu fun­ge­rer krop­pen en­de­lig godt. Må­ske ik­ke til top­sport, men sta­dig til at væ­re ak­tiv. Jeg ved, at jeg vil ha­de mig selv til re­sten af mi­ne da­ge, hvis jeg på grund af et OL el­ler no­get an­det ik­ke vil kun­ne væ­re ak­tiv me­re, « si­ger han og fort­sæt­ter sin be­grun­del­se: Jeg er træt af at træ­ne og ha­ve ondt, træt af at træk­ke mig fra tur­ne­rin­ger, for­di jeg har ondt, og træt af at våg­ne op om mor­ge­nen og vi­de, at jeg skal ud og ha­ve end­nu me­re ondt ved at træ­ne

TIRS­DAG 15. MARTS 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.