Dræbt af bil­bom­be i Ber­lin

BT - - NYHEDER -

En bil eks­plo­de­re­de i går på Bis­marck­stras­se i Ber­lin, og po­li­ti­et for­moder, at der er ta­le om en bom­be, som var an­bragt i bi­len.

Po­li­ti­et tror ik­ke på, at der er ta­le om ter­ror.

» Der er ik­ke nog­le be­vi­ser på no­get med bag­grund i ter­ror, « si­ger tals­man­den for po­li­ti­et i den ty­ske ho­ved­stad iføl­ge Reu­ters.

Den dræb­te er en 43- årig mand med tyr­ki­ske rød­der fra Ber­lin, skri­ver avi­sen Ber­li­ner Zei­tung med po­li­ti­et som kil­de. Man­den be­skri­ves som bo­dy­bu­il­der og har tid­li­ge­re væ­ret straf­fet.

Der kan mu­lig­vis væ­re ta­le om et op­gør i Berl­ins kri­mi­nel­le un­der­ver­den, me­ner po­li­ti­et.

» Vi an­ser det­te for at væ­re et mord, « si­ger en tals­mand for den ty­ske an­kla­ge­myn­dig­hed til nyheds­bu­reau­et AFP.

Tid­li­ge­re på for­mid­da­gen skrev tysk po­li­ti på Twit­ter, at det var ’ en eks­plo­siv an­ord­ning, som var skyld i, at kø­re­tø­jet eks­plo­de­re­de’.

Iføl­ge Bild. de var bom­ben fast- gjort un­der bi­len, og det dre­jer sig om en Volkswa­gen Pas­sat. Den var i fart og be­væ­ge­de sig fra by­de­len Char­lot­ten­burg mod cen­trum, da eks­plo­sio­nen lød, for­tæl­ler øjen­vid­ner.

Kort før mid­dag i går med­del­te tysk po­li­ti, at det har un­der­søgt bi­len, og at der ik­ke læn­ge­re er fa­re for fle­re eks­plo­sio­ner. Tid­li­ge­re var be­bo­e­re ble­vet bedt om at hol­de dø­re og vin­du­er luk­ket.

In­gen an­dre kom til ska­de ved eks­plo­sio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.