Chri­stof­fer Dam- Han­sen, 14 år, 8. klas­se

BT - - NYHEDER -

» Jeg går til bu­e­skyd­ning, hvil­ket jeg rig­tigt godt kan li­de. Og så spil­ler jeg cel­lo og pas­ser mi­ne to mar­svin. Jeg bru­ger ik­ke sær­lig me­get tid på com­pu­ter og så­dan, men kan godt fin­de på at spil­le lidt Nin­ten­do Wii. Det sy­nes jeg er me­get sjovt, men jeg kan bed­re li­de at la­ve ting, hvor jeg er ak­tiv. Li­ge for ti­den går jeg til kon­fir­ma­tions­for­be­re­del­se, så der ser jeg og­så mi­ne ven­ner. Når jeg kom­mer hjem fra sko­le, har jeg for det me­ste og­så lek­tier, der skal la­ves. Så det bru­ger jeg selv­føl­ge­lig og­så no­get tid på. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.