Sa­rah Klit­gaad, 14 år, 7. klas­se

BT - - NYHEDER -

» Jeg går til bad­min­ton, og så kan jeg godt li­de at pas­se mi­ne dyr. Jeg har to ka­ni­ner og høns. Hvis jeg ba­re er hjem­me, bru­ger jeg og­så en del tid på com­pu­ter. Jeg bru­ger cir­ka en ti­me hver dag på YouTu­be, hvor jeg kan se vi­deo­er, der hand­ler om mi­ne in­ter­es­ser. Jeg går me­get op i mo­de og ma­ke- up, så der­for ser jeg vi­deo­er om det. Min bed­ste ve­nin­de spil­ler og­så en del com­pu­ter, så nog­le gan­ge gør vi det sam­men. Mi­ne for­æl­dre vil selv­føl­ge­lig hel­le­re ha­ve, at jeg læ­ser en bog, men så læn­ge, jeg pas­ser mi­ne ting, si­ger de ik­ke no­get. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.