’’ ’’

BT - - NYHEDER -

Umid­del­bart ly­der det som et godt til­tag, for jo me­re fa­mi­li­er­ne selv kan til­ret­te­læg­ge bars­len, jo bed­re. Børn har og­så godt af at væ­re sam­men med de­res bedste­for­æl­dre. Jeg vil nok helst ha­ve bars­len selv, men det kan væ­re en god løs­ning for an­dre An­ni­ka Lisa Törn­lycke, på bar­sel, Aar­hus Det ly­der som et fan­ta­stisk til­bud. Det vil­le jeg helt sik­kert ger­ne ha­ve be­nyt­tet mig af, hvis jeg sta­dig var er­hvervsak­tiv. Det er da en god må­de at in­vol­ve­re sig på og kom­me tæt på sit bar­ne­barn Bir­git Fog­de Mad­sen, fol­ke­pen­sio­nist, Sam­sø

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.