Nej, for­æl­dre­ne øn­sker ik­ke, an­dre blan­der sig

BT - - DEBAT -

FLEM­M­ING DREESEN

be­hov for en så­dan ord­ning med bedste­for­æl­dre­bar­sel i Dan­mark. Vi har fem fe­ri­eu­ger og fe­ri­e­fri­da­ge, man­ge har oven i kø­bet en sjet­te fe­ri­eu­ge, så det kan jeg slet ik­ke se no­get be­hov for. Jeg har hel­ler ik­ke op­le­vet no­gen eft er­spørgsel fra løn­mod­ta­ger­ne på det felt.

DER ER IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.