Fit­ness. dk

BT - - NYHEDER -

Ejer: An­tal cen­tre: 45 An­tal med­lem­mer: 127.000 med­lem­mer Kæ­de, der sat­ser på kva­li­tet - med­lem­s­for­de­le in­klu­de­rer bl. a. sau­na el­ler mu­lig­hed for at ta­ge en ven med Nye træ­nings­for­mer bå­de på hold og ma­ski­ner Dyg­ti­ge in­struk­tø­rer Om­klæd­ning, bad og sau­na Lo­un­ge­om­rå­der Står stærkt i de sto­re by­er Fær­re ma­ski­ner Læn­ge­re mel­lem cen­tre­ne Hø­je­re pris ift. kon­kur­ren­ter­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.