Revy- stjer­ner spil­ler 126 rol­ler på en af­ten

BT - - TV/ RADIO -

Det er i øv­rigt Ni­els Ol­sens hu­stru, Joy- Maria Fre­de­rik­sen, der skal in­stru­e­re fo­re­stil­lin­gen.

» Der skal le­ve­res mord på film noir- må­den, flystyrt, to­gj­ag­ter, on­de na­zi­ster, mysti­ske kvin­der og cot­ton­co­at- klæd­te skur­ke - for slet ik­ke at næv­ne nog­le af film­hi­sto­ri­ens mest iko­ni­ske øje­blik­ke, « si­ger in­struk­tø­ren.

» Alt det­te skal kla­res af fi­re per­so­ner, lidt røg og et par re­k­vi­sit­ter. De­res an­stren­gel­ser re­sul­te­rer i en hår­rej­sen­de ko­me­die spil­let i et ra­sen­de tem­po - be­fri­en­de tro mod den sær­li­ge magi der kun fin­des i te­a­tret, « for­kla­rer hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.