1,67

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ran­ders lig­ne­de i Brønd­by ik­ke et hold, der var kom­met sty rke­de ud af den me­gen uro i den se­ne­ste uges tid. Man le­ve­re­de en blod­fat­tig ind­sats, og til den­ne kamp er man sta­dig uden Chri­sti­an Kel­ler og vi­ce­top­sco­rer Jonas Borring, mens top­sco­rer Vik­tor Lund­berg ik­ke har sco­ret si­den au­gust må­ned. FC Kø­ben­havn for­ven­tes at ro­te­re et par spil­le­re til den­ne kamp, men det su­veræ­ne fø­rer­hold har en bred trup, og ind­sat­sen mod AaB må at an­det li­ge gi­ve hol­det et or­dent­ligt skud selv­til­lid. Der­for spil­les hjem­me­sej­ren i aft en.

Od­dset er fun­det hos Bet­fair Sports­book

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.