1,87

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ar­se­nal har brug for et mira­kel på Camp Nou. Det får de næp­pe, men der­for kan det godt bli­ve en un­der­hol­den­de kamp med mål i beg­ge en­der. Bar­ce­lo­na- off en­si­ven ta­ler for sig selv, og det er næ­sten umu­ligt at se Ar­se­nals ska­des­ram­te de­fen­siv med Pe­tr Cech og for­ment­lig og­så Laurent Kosci­el­ny uden­for. Nu er spørgs­må­let så, om Ar­se­nal kan kom­me på tav­len. I den før­ste kamp skab­te de man­ge chan­cer, og nu har Ge­rard Pique så ka­ran­tæ­ne, hvil­ket er en klar de­fen­siv svæk­kel­se af Bar­ce­lo­na. Der­for vir­ker det op­lagt, at beg­ge hold sco­rer.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.