2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Mær­ke­lig pris på man­ge mål i den­ne kamp. Eft er Cel­tic er det de to hold i den skot­ske liga, som er mest må­l­ri­ge, og man snit­ter så­le­des beg­ge hold 3,10 mål pr. kamp. St. Jo­hn­sto­ne må end­da und­væ­re for­sva­re­ren Dar­nell Fi­s­cher på grund af ka­ran­tæ­ne, så man end­nu en­gang må æn­dre i bag­kæ­den. Gæ­ster­ne fra Ross er selv svæk­ket de­fen­sivt med en ska­de til første­ke­e­per Scott Fox, og selv om man så og­så er uden vi­ce­top­sco­rer Craig Cur­ran er det svært at se, hvor­for den­ne kamp skul­le bli­ve må­l­fat­tig. Der var da og­så fem mål i de to holds se­ne­ste ind­byr­des mø­de.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.