Brø­let 4-årig ef­ter­ladt

BT - - NYHEDER -

EF­TER­LADT at et barn var ble­vet ef­ter­ladt ale­ne i bør­ne­ha­ven. ’No­gen’ har kryd­set hen­de ud Da hun tirs­dag mød­tes med bør­ne­ha­vens le­del­se, fik hun op­lyst, at fejl­en sand­syn­lig­vis op­stod, for­di no­gen hav­de kryd­set dat­te­ren ud ved en fejl. Til trods for at bør­ne­ha­ven har en pro­ce­du­re om, at man skal gå en run­de og tjek­ke, om der er børn.

Chri­sti­na Birk Fast for­kla­rer, at hun ik­ke er vred på bør­ne­ha­vens me­d­ar­bej­de­re, for al­le kan be­gå fejl. Men det for­ar­ger hen­de, at for­hol­de­ne er så pres­se­de i bør­ne­ha­ven, at der ik­ke er tid til at føl­ge pro­ce­du­rer­ne or­dent­ligt.

4-åri­ge Ca­ro­li­ne er ik­ke kom­met fast til­ba­ge til bør­ne­ha­ven end­nu. Hun kom­mer for­ment­lig først til­ba­ge fast ef­ter på­ske­fe­ri­en, da Ca­ro­li­ne og he­le fa­mi­li­en sta­dig er på­vir­ke­de af ha­en­del­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.