Per­so­na­let er ramt

BT - - NYHEDER -

PROCEDUREFEJL Få­re­vej­le Bør­ne­ha­ve er chokeret over, at fi­re-årig blev ef­ter­ladt på le­ge­plad­sen ef­ter luk­ke­tid. Dag­til­bud­s­le­der i Få­re­vej­le Bør­ne­ha­ve Ditte An­der­sen er ry­stet over, at pa­e­da­go­ger­ne var gå­et hjem uden at op­da­ge, at Chri­sti­na Birk Fasts fi­re-åri­ge dat­ter sta­dig gik rundt ude på le­ge­plad­sen.

Sa­gen har på­vir­ket bør­ne­ha­vens per­so­na­le me­get, si­ger hun. Pa­e­da­gog sta­dig an­sat »Al­le går i chok, ik­ke mindst den pa­e­da­gog, der luk­ke­de. Det ar­bej­der vi på at få mini­me­ret, men det ta­ger tid.

Pa­e­da­go­gen er sta­dig an­sat, og det er pro­ce­du­ren, den har va­e­ret galt med og ik­ke hen­de. Bør­ne­ha­ven er fra 1967, og det er hel­dig­vis al­drig sket før,« si­ger le­der Ditte An­der­sen.

Hun forta­el­ler, at man si­den ha­en­del­sen man­dag har aen­dret sin pro­ce­du­re, så det nu kun er pa­e­da­go­ger­ne, der kryd­ser børn ind og ud.

Ca­ro­li­ne blev ef­ter­ladt, for­di no­gen ved en fejl hav­de kryd­set den 4-åri­ge pi­ge ud i man­dags, så pa­e­da­go­gen fejl­ag­tigt tro­e­de, al­le børn var hen­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.