Ad­vo­kat fri­fin­des for be­vis­fusk i drabs­sag

BT - - NYHEDER -

En ad­vo­kat fri­fin­des for at ha­ve frem­stil­let et falsk be­vis i en me­get om­talt drabs­sag fra Na­est­ved, hvor to ma­end er dømt for at ha­ve slå­et for­ret­nings­man­den Hen­rik Haug­berg Mad­sen ihjel.

Ad­vo­ka­ten var an­kla­get for at ha­ve sendt et po­st­kort fra Syd­frank­rig, som skul­le fo­re­stil­le at va­e­re fra Hen­rik Haug­berg Mad­sen, som for­svandt i 2010, og hvis lig al­drig er ble­vet fun­det.

Mens den mand­li­ge ad­vo­kat slap, blev hans ko­ne til gen­ga­eld kendt skyl­dig i do­ku­ment­falsk, for­di hen­des dna i mod­sa­et­ning til ae­g­te­fa­el­lens blev fun­det på po­st­kor­tet.

Hun blev fri­fun­det for be­vis­for­vansk­ning, men straf­fen for do­ku­ment­falsk­ne­ri­et lød på fa­engsel i 60 da­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.