Vi er igen ver­dens lyk­ke­lig­ste folk

BT - - NYHEDER -

Dan­sker­ne kan igen kal­de sig ver­dens lyk­ke­lig­ste folk.

Det vi­ser FN-rap­por­ten Wor­ld Hap­pi­ness Report 2016 up­da­te, der blev of­fent­lig­gjort ons­dag.

Dan­mark lig­ger her num­mer ét, ef­ter­fulgt af Schweiz og Island, mens Nor­ge og Fin­land lig­ger på en fjer­de- og en fem­te­plads.

I 2013 blev dan­sker­ne kå­ret som det lyk­ke­lig­ste folk i ver­den. Før­ste­plad­sen glip­pe­de imid­ler­tid i 2015, hvor Dan­mark blev over­ha­let af bå­de Schweiz og Island og end­te på en tred­je­plads.

Lyk­ke­rap­por­ten ta­ger ud­gangs­punkt i fak­to­rer som sund­hed, ad­gan­gen til la­e­ge­hja­elp, jobsik­ker­hed, fa­mi­li­e­re­la­tio­ner, po­li­tisk fri­hed samt i hvor høj grad der er kor­rup­tion i lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.