Sø­mand: Pira­ter in­stru­e­re­de os

BT - - NYHEDER -

RETS­SAG So­ma­li­ske pira­ter var me­get in­ter­es­se­re­de i, at to dan­ske gids­ler, der sad fan­get i 838 da­ge i So­ma­lia, tal­te med jour­na­li­ster. Pira­ter­ne in­stru­e­re­de dem i, hvad de skul­le si­ge, for­tal­te styr­mand Sø­ren Lyng­b­jørn ons­dag i Kø­ben­havns By­ret, hvor han og kap­ta­jn Ed­dy Lopez kra­e­ver er­stat­ning af Ek­stra Bla­det for avi­sens om­ta­le af sa­gen.

De to søfolk kra­e­ver en mil­li­on kro­ner af avi­sen, for­di de me­ner, at Ek­stra Bla­det har for­la­en­get de­res tid i fan­gen­skab med om­ta­len. Pira­ter­ne kun­ne kra­e­ve en stør­re lø­sesum grun­det me­di­e­da­ek­nin­gen, ly­der det.

Che­fre­dak­tør på Ek­stra Bla­det Poul Mad­sen me­ner der­i­mod, at da­ek­nin­gen med­vir­ke­de til de to gids­lers løsla­del­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.