Ja, vi kan ik­ke in­te­gre­re så man­ge flygt­nin­ge Nej, vi kan sag­tens ta­ge imod al­le flygt­nin­ge

BT - - DEBAT -

AS­GER AAMUND

få asylan­sø­ger­ne i ar­bej­de, hvis til­strøm­nin­gen fort­sa­et­ter? Når man ser på til­strøm­nin­gen af an­sø­ge­re, kan vi se, at der i 2015 kom 25.000 til lan­det, mens man reg­ner med at mod­ta­ge sam­me an­tal i år. Rig­tig man­ge nye men­ne­sker kom­mer alt­så til Dan­mark på ba­re de to år. I for­vej­en har vi 800.000 dan­ske­re i den ar­bejds­dyg­ti­ge al­de r, som er på over­før­sels­ind­komst, og 90.000 øst­ar­bej­de­re. Hvis vi ik­ke luk­ker gra­en­sen, kan vi sim­pelt­hen ik­ke få dem, som kom­mer i 2015 og 2016, i ar­bej­de.

HVOR­DAN SKAL VI

LIS­BETH ZOR­NIG AN­DER­SEN

luk­ker gra­en­ser­ne, så eks­por­te­rer man blot pro­ble­met til sit na­bo­land. Vi er med i EU, som er skabt ud fra ide­en om at vil­le hin­an­den og sam­ar­bej­de med hin­an­den. Den idé tror jeg man­ge har glemt, og jeg er ban­ge for, at den for­svin­der. Det er det, der kan med­fø­re, at Eu­ro­pa bry­der sam­men. Hvis vi ta­ger al­le de flygt­nin­ge, vi reg­ner med kom­mer fra kri­ge, så sva­rer det kun til to pro­mil­le af Eu­ro­pas be­folk­ning. Det bur­de vi kun­ne kla­re.

HVIS AL­LE LAN­DE KRAEFTERNE SKAL BRU­GES

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.