Ja­pans sid­ste fal­konér

BT - - NYHEDER -

•Ja­pans sid­ste le­ven­de tra­di­tio­nel­le fal­konér, Hi­de­tos­hi Matsu­ba­ra, hol­der et styk­ke kød ud, mens han kal­der sin høg ,en så­kaldt bear hawk, til sig. Ste­det er de smuk­ke bjer­ge over by­en Ten­do. Matsu­ba­ra har ja­get som pro­fes­so­nel fal­konér i me­re end 40 år. Det tra­di­tio­nel­le fal­konér-er­hverv blev først in­tro­du­ce­ret i Ja­pan i det 4. år­hund­re­de fra Korea. Pro­fes­sio­nel­le fal­ko­ne­rer, der jag­te­de dyr for at skaf­fe mad el­ler pels, var me­get al­min­de­li­ge i Ja­pans nord­li­ge bjer­ge før An­den Ver­denskrig. Men den livs­stil er ik­ke la­en­ge­re ren­ta­bel for­di be­stan­den af ka­ni­ner, som er de pri­ma­e­re byt­te­dyr, er kraf­tigt re­du­ce­ret på grund af kom­merci­elt sko­v­brug. Indtil for­ny­lig le­ve­de Matsu­ba­ra´, der har ko­ne og en søn, af sit ae­ld­gam­le er­hverv og tjen­te om­kring 60.000 kr. om året.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.