Hi­sto­ri­e­forta­el­ler og hjem­stavns­po­et

BT - - NAVNE -

kvit­te­re­de for med be­ma­er­k­nin­gen ’Tak! Men ro­lig nu – det er jo ik­ke Kreml, det her’.

Sel­vud­s­let­ten­de er han dog ik­ke. Ef­ter snart 40 år i show­bu­si­ness ved han, hvad han er va­erd, og det kan nok så me­get nord­jysk be­ske­den­hed ik­ke skju­le. ’Talentet står al­tid ude i hjør­ne­r­ne’, har han sagt i et in­ter­view i Po­li­ti­ken, en be­ma­er­k­ning, der må­ske nok var mønt­et på hans geo­gra­fi­ske op­hav, men og­så snildt kan la­e­ses som en kri­tik af det etab­le­re­de, po­li­ti­ker­ne, magt­ha­ver­ne og ej at forg­lem­me, kø­ben­hav­ner­cen­tris­men.

For Al­lan Ol­sen er nok hi­sto­ri­e­forta­el­ler, men ger­ne og­så po­li­tisk. Ik­ke som kol­le­ga­en og ven­nen Ni­els Hausgaard, der ak­tivt støt­ter Fol­ke­be­va­e­gel­sen mod EU og i si­ne show ik­ke la­eg­ger skjul på sin po­li­ti­ske mod­vil­je mod Dansk Fol­ke­par­ti. Ol­sen er me­re un­der­spil­let. Hans hi­sto­ri­er har of­te en mora­le, og den mora­le er ger­ne po­li­tisk og si­ger, at blot for­di man står i mid­ten af rund­kred­sen, er man ik­ke nød­ven­dig­vis me­re va­erd, end­si­ge me­re in­ter­es­sant.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.