Flug­ten fra far­cen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Tho­mas Ka­min­ski Karl-Jo­han Jo­hns­son Tom Høg­li Erik Jo­hans­son Mat­hi­as ’Zanka’ Jør­gen­sen Chri­stof­fer Rem­mer Erik Marxen Jep­pe Tver­skov Mads Fen­ger Ale­xan­der Fi­s­cher Yous­sef Tou­touh Tho­mas Dela­ney Abou­ba­kar Kei­ta Bas­hkim Kadrii Mand­la Ma­sango Nicolai

Snit: 7,4

UD­SKIFT­NIN­GER: Nicolai Jør­gen­sen (4) ind for Fe­de­ri­co San­tan­der (66.), Kas­per Kusk (7) ind for Bas­hkim Kadrii (70.), Wil­li­am Kvist (7) ind for Abou­ba­kar Kei­ta (86.) AD­VARS­LER: Mat­hi­as ’Zanka’ Jør­gen­sen (90.), Tho­mas Dela­ney (94.)

Snit: 6,7

UD­SKIFT­NIN­GER: Kas­per Jun­ker (10) ind for Mous­sa Maa­zou (62.), Mik­kel Kal­le­søe (7) ind for Kas­per Fi­sker (87.), Jo­el Al­lans­son ind for Musta­fa Ami­ni (110.) AD­VARS­LER: Vik­tor Lund­berg (29.), Jep­pe Tver­skov (32.), Erik Marxen (58.)

RAN­DERS’ VEJ TIL­BA­GE med den uge, de har haft,« sag­de Stå­le Sol­bak­ken ef­ter kam­pen. hvad folk si­ger om tin­ge­ne, så har vo­res pra­e­sta­tio­ner va­e­ret go­de. Ge­ne­relt har vi ik­ke va­e­ret langt fra. Vi be­vi­ste mod et hold, der kom­mer til at vin­de Su­per­liga­en, at vi kun­ne mat­che dem,« sag­de Co­lin Todd.

Pro­fes­sio­nel­le folk at selv­om det blev til et ne­der­lag, var det et skridt va­ek fra den me­gen po­le­mik i klub­ben.

»Der er ty­pisk så­dan, at når der sker så­dan no­get, og al­le si­ger, at der er splid i om­kla­ed­nings­rum­met, og in­gen gi­der spil­le sam­men, så ska­ber det tit en lyst til en trod­s­re­ak­tion. Det er det, der er sket. I søn­dags i Brønd­by ta­enk­te vi, at det skul­le kraf­te­de­me va­e­re løgn,« sag­de Marxen, der me­ner, at spil­ler­ne i Ran­ders er klar til at spil­le for hin­an­den.

»Jeg har ik­ke lyst til at ba­e­re me­re bra­en­de til det her bål, men jeg kan si­ge det så­dan, at dem, der spil­le­de i søn­dags og i dag, vil ger­ne spil­le sam­men.«

Ran­ders for­sø­ger alt­så sta­dig at be­va­e­ge sig va­ek fra den be­ta­end­te si­tu­a­tion om­kring Chri­sti­an Kel­ler og Jonas Borring. Men hvad der kom­mer til at ske, ved de end­nu ik­ke. He­ler ik­ke tra­e­ner Co­lin Todd, der nø­je­des med at kal­de he­le si­tu­a­tio­nen for »un­fair«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.