An­ke kan ska­be ka­os i her­re­liga

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SKRI­VE­BORD­S­AF­GØ­REL­SE Her­rer­nes bed­ste hånd­bold­liga sty­rer mod en sa­er­de­les ka­o­tisk af­slut­ning. Det står klart, ef­ter at Ski­ve, Søn­derjy­ske og Mors-Thy iføl­ge TV2 Spor­ten har pro­teste­ret over af­gø­rel­sen i en sag, der om­hand­ler KIF Kol­ding Kø­ben­havns ulov­li­ge brug af tra­e­ne­ren An­to­nio Car­los Or­te­ga.

Den 44-åri­ge spa­ni­er har sid­det på tra­e­ner­ba­en­ken for KIF mod de tre liga­kon­kur­ren­ter, uden at klub­ben hav­de til­la­del­se til at bru­ge ham. DHFs di­sci­pli­na­er­ud­valg tak­se­re­de i sid­ste uge for­se­el­sen til en bø­de på 100.000 kro­ner. De tre klub­ber øn­sker dog, at KIF fra­tra­ek­kes de fem po­int, som hol­det op­nå­e­de i kam­pe­ne med Or­te­ga på ba­en­ken.

Hvis straf­fen ska­er­pes, kan det sen­de grund­spil­let ud i en skri­ve­bord­s­af­gø­rel­se el­ler et mu­ligt ef­ter­spil. Grund­spil­let af­slut­tes om en uge, og an­ken kan få stor ind­fly­del­se på Ski­ve, Søn­derjy­ske og Mors-Thys en­de­li­ge pla­ce­rin­ger, hvis klub­ber­ne får po­int ud af an­kesa­gen.

Med to spil­ler­run­der til­ba­ge af grund­spil­let ka­em­per Søn­derjy­ske med Skan­der­borg om den ot­ten­de og sid­ste plads i slut­spil­let, mens Ski­ve og Mors-Thy er in­vol­ve­ret i kam­pen om nedryk­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.