2 ,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ef­ter 1-0 til Bil­bao er alt sta­dig åbent før den­ne re­tur­kamp, og det bør åb­ne for en nervøs start på re­tur­kam­pen. Va­len­cia ved godt, at de først og frem­mest skal hol­de Bil­bao fra at sco­re, hvis de skal ha­ve en re­a­li­stisk chan­ce for at gå vi­de­re, li­ge­som Bil­bao er klar over, at de er vi­de­re, hvis de hol­der Va­len­cia fra fa­det. Da de to hold mød­tes i Va­len­cia i liga­en, blev før­ste halv­leg en tak­tisk af­fa­e­re uden mål, hvor­ef­ter Bil­bao så af­gjor­de tin­ge­ne ef­ter pau­sen, og ud fra den­ne kamps for­ud­sa­et­nin­ger, vir­ker det som et ren­ta­belt ud­stik at gå ef­ter uaf­gjort ved pau­sen.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.