BT præ­ci­se­rer

BT - - NYHEDER -

I en ar­ti­kel den 15. marts 2016 om den 112- åri­ge ho­lo­caust- over­le­ver Is­ra­el Kri­sti­al blev ghet­to­en i Lodz om­talt som ’ den pol­ske ghet­to’. BT vil ger­ne præ­ci­se­re, at Lodz un­der kri­gen var be­sat af Tys­kland, og for­mu­le­rin­gen kan gi­ve det for­ker­te ind­tryk, at den pol­ske stat var me­dansvar­lig for ho­lo­caust. Det­te be­kla­ger BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.