Til­talt: Han gav mig et ge­vær

BT - - NYHEDER -

INDRØMMELSE Omar El- Hus­se­in stak ham en ful­dau­to­ma­tisk rif­fel, og han kun­ne ik­ke gø­re an­det end at ta­ge imod. Han vir­ke­de ’ pa­nisk’, for­tal­te ter­ror- til­talt i ret­ten. Den 26- åri­ge Bho­stan Hos­se­in, der er til­talt for med­vir­ken til ter­r­o­ris­me, in­drøm­m­de i går, at Omar El- Hus­se­in gav ham en po­se med en mi­li­tær­rif­fel, da de to mød­tes i Mjøl­ner­par­ken på ter­r­or­da­gen 14. fe­bru­ar. Det var ger­nings­våb­net fra Kr­udt­tøn­den, og det vid­ste Bho­stan Hos­se­in godt. Al­li­ge­vel tog han imod våb­net.

» Han kom­mer imod mig. Et men­ne­ske i pa­nik. Jeg kun­ne mær­ke, at det var et ge­vær. Jeg for­søg­te at gi­ve det til­ba­ge. Han vil­le ik­ke ta­ge det. Jeg er ved le­ge­plad­sen, små børn og alt mu­ligt. Jeg kun­ne ik­ke smi­de det, « sag­de han i ret­ten.

Der­for gik han og den medtil­tal­te Li­ban El­mi i ste­det et styk­ke væk fra Mjøl­ner­par­ken og smed det i et bu­skads nær Bis­peb­jerg Sta­tion.

» Hvor­for skul­le jeg gå læn­ge­re væk? Det var ik­ke, for­di jeg for­søg­te at gem­me det. Det var ik­ke for­di, jeg ik­ke vil­le ha­ve, det blev fun­det. Jeg smed det fra mig, « for­tæl­ler Bho­stan Hos­se­in.

Han kal­der mø­det med Omar ElHus­se­in » helt til­fæl­digt « . Han blev ufri­vil­ligt » truk­ket ind i hans sag « , som han for­mu­le­rer det.

I ret­ten bo­re­de an­kla­ge­ren og­så i, hvad Bho­stan Hos­se­in selv men­te om an­gre­bet.

» Det var langt ude, at en uskyl­dig er død. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.