Ra­di­ka­le kur­de­re ta­ger skyl­den for Anka­ra- bom­ber

BT - - NYHEDER -

Ra­di­ka­le kur­de­re har ta­get skyl­den for det selv­mord­s­an­greb, der søn­dag var ret­tet mod Anka­ra, og som indtil vi­de­re har ko­stet 37 men­ne­sker li­vet.

Det er grup­pen Kur­di­stans Fri­heds­fal­ke ( TAK), ud­bry­der af og knyt­tet til Kur­di­stans Ar­bej­der­par­ti ( PKK), der hæv­der at stå bag.

» Der blev ud­ført et selv­mord­s­an­greb om af­te­nen den 13. marts i den tyr­ki­ske ho­ved­stads ga­der. Vi ud­før­te det­te an­greb, « skri­ver Kur­di­stans Fri­heds­fal­ke i en er­klæ­ring.

Selv­mord­s­an­gre­bet, der var ret­tet mod en bus­hol­de­plads cen­tralt i Tyr­ki­ets ho­ved­stad, blev iføl­ge TAK ud­ført som hævn for den tyr­ki­ske re­ge­rings kamp mod kur­de­re i den sy­døst­li­ge del af lan­det.

Kur­di­stans Fri­heds­fal­ke tog og­så skyl­den for en bom­be, som i fe­bru­ar ko­ste­de 30 men­ne­sker li­vet - og­så i Anka­ra. Den ud­mel­ding blev den­gang af­vist af re­ge­rin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.