Ci­ta­tet

BT - - NYHEDER -

Lo­ne Kri­sten­sen De nis­se­ho­ve­der i Grim­høj har åben­bart kun­net gi­ve ham no­get, han sav­ne­de: at bli­ve ta­get imod uden for­be­hold. At væ­re del af et fæl­les­skab, hvor man ik­ke be­hø­ver at væ­re i gang med en fan­ta­stisk ud­dan­nel­se, men bli­ver ac­cep­te­ret som den, man

Om søn­nen Vi­ctor Kri­sten­sen der blev selv­mord­s­bom­ber for IS. Til b. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.