Pæ­do­fil skal for ret­ten igen

BT - - NYHEDER -

Statsad­vo­ka­ten i Vi­borg har be­slut­tet at an­ke en sag, hvor en 48- årig mand i Ran­ders blev idømt seks års fængsel for blandt an­det at væ­re le­der af pæ­do­fi­le net­værk.

An­kla­ge­myn­dig­he­den kræ­ve­de i by­ret­ten, at man­den blev idømt for­va­ring på ube­stemt tid, for­di han er far­lig for si­ne om­gi­vel­ser. Men han slap med seks års fængsel.

Men nu vil Statsad­vo­ka­ten i Vi­borg alt­så ha­ve Ve­stre Lands­ret til at ta­ge stil­ling til bå­de skylds­spørgs­må­let og straf­fen. Den 48- åri­ge var bl. a. til­talt for at ha­ve kræn­ket sin vens børn, be­sid­del­se af bør­ne­por­no og for at ha­ve spil­let en nøg­lerol­le i to pæ­do­fi­le net­værk på in­ter­net­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.