Tør­næs vil lov­gi­ve om det yd­re rum

BT - - NYHEDER -

Selv om An­dreas Mo­gen­sen indtil vi­de­re er den ene­ste dan­sker, der har væ­ret der, så er det på hø­je tid, at Dan­mark får en lov for det yd­re rum. Det me­ner re­ge­rin­gen. Fol­ke­tin­get første­be­hand­le­de der­for i går et lov­for­slag ved navn ’ Lov om ak­ti­vi­te­ter i det yd­re rum’.

» For mig hand­ler det om at til­ve­je­brin­ge nog­le ef­ter­s­purg­te ram­mer for, at de ak­ti­vi­te­ter, som Dan­mark ta­ger del i i det yd­re rum, er re­gu­le­ret på en be­tryg­gen­de må­de, « si­ger ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Ul­la Tør­næs ( V).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.