Krø­ni­ken

DA­GENS TIP lør­dag

BT - - TV GUIDE -

Da 20- åri­ge Ida rej­ser fra Ring­kø­bing til Kø­ben­havn, er aft alen med hen­des for­æl­dre, at hun skal gå på hus­hold­nings­sko­le – men Ida har eg­ne pla­ner. På ra­dio­fa­brik­ken Bel­la mø­der Ida den ene­rå­den­de di­rek­tør Kaj Hol­ger, hans livs­gla­de dat­ter Søs og den ini­ti­a­tivri­ge søn Erik, som net­op kom­mer til­ba­ge fra USA med en over­ra­skel­se til sin far. DR1: 21.40

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.