Fod­bold

BT - - TV GUIDE -

I Su­per­liga­ens 22. spil­ler­un­de ta­ger Brønd­by imod Es­b­jerg. Vær­ter­ne har væ­ret gen­nem en tur­bu­lent pe­ri­o­de med bl. a. Tho­mas Franks af­sked, men Brønd­by hen­te­de en vig­tig sejr mod Ran­ders i den før­ste kamp eft er uro­en. Det skal de for­sø­ge at føl­ge op mod Es­b­jerg, der er be­gyndt at se me­re sta­bi­le ud un­der Jonas Dal. Fod­bold: 17.00

WDa Benja­mins ko­ne dør, si­ger hanh sit it jobj op og fl yt­ter ud på lan­det i det syd­li­ge Ca­li­for­ni­en med si­ne to børn og ind i et dej­ligt hus med til­hø­ren­de zoo­lo­gisk ha­ve. Selv­om Benja­min in­gen­ting ved om at dri­ve en zoo, gi­ver han sig al­li­ge­vel til at sæt­te ha­ven i stand sam­men med den smuk­ke dy­re­pas­ser Kel­ly og hen­des de­di­ke­re­de folk. Un­der­vejs kom­mer Benja­min ik­ke ba­re tæt­te­re på si­ne børn men og­så på Kel­ly. TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.