Stjer­ner­ne ...

DA­GENS TIP man­dag

BT - - TV GUIDE -

Mil­le Le­h­feldt har væ­ret i sku­e­spil­bran­chen he­le sit liv, og hun er oft e ble­vet sam­men­lig­net med si­ne for­æl­dre Kir­sten Le­h­feldt og Stig Hoff - mey­er. Men vir­ke­lig­he­den er, at Mil­le er helt sin egen. Med sin hi­sto­rie slår hun fast, at det at væ­re an­der­le­des og lidt skør er no­get helt sær­ligt og ik­ke no­get man nød­ven­dig­vis skal kæm­pe imod. TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.