’ TAR­VE­LIGT HVIS

BT - - HÅNDBOLD -

Så­dan spil­les Dan­marks kam­pe:

I dag klok­ken 19.00 Rumænien- Dan­mark

I mor­gen klok­ken 20.00 Dan­mark- Mon­te­ne­gro

Søn­dag klok­ken 20.00 Dan­mark- Uru­gu­ay

De to an­dre OL- kva­li­fi ka­tions­pul­jer ser så­le­des ud:

FRE­DAG 18. MARTS 2016

Tur­ne­rin­gen spil­les 6.- 21. au­gust 2016 Der del­ta­ger 12 hold Dis­se hold har kva­li­fi ce­ret sig: Bra­si­li­en ( OL- vært) Nor­ge ( EM- og VM- guld­vin­de­re i 2014 og 2015) Spa­ni­en ( ta­ben­de EM- fi na­list 2014) Ango­la ( vandt det afri­kan­ske mester­skab i 2015) Ar­gen­ti­na ( vandt Pan Ame­ri­can Ga­mes i 2015) Sydkorea ( vandt den asi­a­ti­ske OL- kva­li­fi ka­tions­tur­ne­ring i 2015)

I den­ne we­e­kend bli­ver de sid­ste seks OL- del­ta­ge­re fun­det ved tre kva­li­fi ka­tions­stæv­ner i Aar­hus ( Dan­mark), Metz ( Frank­rig) og Atrsk­han ( Rusland). De to bed­ste hold i hver pul­je ind­lø­ser ad­gangs­bil­let. Frank­rig, Hol­land, Ja­pan og Tu­nesi­en Po­len, Rusland, Sve­ri­ge og Me­xi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.