Hem­m­ings­en sus­pen­de­ret

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Fod­bold­klub­ben Ma­ri­en­lyst valg­te i går at sus­pen­de­re sin sport­s­chef Car­sten Hem­m­ings­en.

Det sker, ef­ter at Car­sten Hem­m­ings­en har få­et en straf af mat­ch­fixing­næv­net i Dan­marks Idræts­for­bund ( DIF).

Straf­fen lød på seks må­ne­ders ka­ran­tæ­ne fra del­ta­gel­se i en­hver ak­ti­vi­tet un­der Dansk Bold­spil- Uni­on ( DBU) samt en bø­de på 25.000 kro­ner.

» Bold­klub­ben Ma­ri­en­lyst har nu haft lej­lig­hed til at gen­nem­læ­se og for­hol­de sig til DIFs ken­del­se ved­rø­ren­de Car­sten Hem­m­ings­ens sag om bet­ting. På den bag­grund har Bold­klub­ben Ma­ri­en­lyst sus­pen­de­ret Car­sten Hem­m­ings­en fra alt ar­bej­de i klub­ben og som sport­s­chef per 15. marts 2016, « ly­der det i en pres­se­med­del­el­se fra klub­ben.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.