Schweiz un­der­sø­ger tidl. FI­FA- boss

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den tid­li­ge­re ge­ne­ral­se­kre­tær i det in­ter­na­tio­na­le fod­bold­for­bund ( FI­FA) Jérô­me Valcke bli­ver ef­ter­for­sket af de schweizi­ske myn­dig­he­der.

» Som del af den igang­væ­ren­de ræk­ke af sa­ger, der er re­la­te­ret til FI­FA, har ju­stits­mi­ni­ste­ri­et i Schweiz ind­ledt en kri­mi­nalsag mod tid­li­ge­re FI­FA- ge­ne­ral­se­kre­tær Jérô­me Valcke. Det sker på grund af mi­stan­ke om for­skel­li­ge for­mer for kri­mi­nel ad­færd, « op­ly­ser ju­stits­mi­ni­ste­ri­et i Schweiz til nyheds­bu­reau­et AFP.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.