DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I we­e­ken­den skal Dan­marks hånd­bold­kvin­der for­sø­ge at spil­le sig til de olym­pi­ske le­ge i Rio de Ja­neiro til som­mer.

På hjem­me­ba­ne i Aar­hus mø­der Dan­mark hård mod­stand i form af Rumænien og Mon­te­ne­gro, mens Uru­gu­ay som ud­gangs­punkt ik­ke kom­mer til at spil­le no­gen rol­le i kam­pen om de to OL- bil­let­ter.

Book­ma­ker­ne ser go­de mu­lig­he­der for, at den dan­ske OL- trup bli­ver ud­vi­det med de kvin­de­li­ge hånd­bold­spil­le­re. Så­le­des gi­ver Dan­ske Spil 1,60 og Nor­di­cBet 1,70 på, at Dan­mark kom­mer med til OL.

» Dan­mark tab­te godt nok kne­bent til Rumænien i VMkvart­fi na­len og har vig­ti­ge spil­le­re uden­for. Om­vendt lyk­ke­des det at slå Mon­te­ne­gro i pla­ce­rings­kam­pe­ne til VM. Med to OL- plad­ser at spil­le om, skal mu­lig­he­der­ne væ­re go­de, « si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.