2,05

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Si­den vin­ter­pau­sen har Uni­on Ber­lin væ­ret gan­ske se­vær­di­ge. Seks af hol­dets syv kam­pe i det nye år er endt med tre mål el­ler me­re, og med for­sva­re­ren Mi­cha­el Pa­ren­sen i ka­ran­tæ­ne, lig­ger det hel­ler ik­ke i kor­te­ne, at man le­ve­rer no­gen stor de­fen­siv ind­sats i dag. Brauns­chweig har væ­ret knap så må­l­ri­ge, men var dog elen­di­ge de­fen­sivt se­ne­st i Fürth og må end­nu en­gang æn­dre i bag­kæ­den, da Phil Afosu- Ay­eh ud­gik med en ska­de og ik­ke for­ven­tes klar til i aft en. I for­vej­en har kam­pen ik­ke den vil­de be­ty dning, så gå eft er man­ge mål i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.