1,95

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Top­brag i Cham­pions­hip, som bør star­te nervøst. Det er ræk­kens to med af­stand bed­ste hold, der tør­ner sam­men her, i en kamp, som in­gen af dem rig­tigt kan tå­le at ta­be. Hull kom­mer som re­gel de­fen­sivt på ude­ba­ne un­der Ste­ve Bru­ce og trods sta­tus af top­hold, har man blot sco­ret fi re gan­ge på ude­ba­ne i før­ste halv­leg. Mid­dles­brough vil som ud­gangs­punkt væ­re det bold­før­en­de hold i den­ne kamp, men de har haft uro i kulis­sen med ma­na­ger Ai­tor Ka­ranka, der først ud­van­dre­de fra hol­det og nu er til­ba­ge, så de skal og­så li­ge fi nde sig selv igen.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.