Cir­kus Dan­ne­brog und­går kon­kurs

BT - - NYHEDER -

Børn kan al­li­ge­vel kom­me i Cir­kus Dan­ne­brog og se ele­fan­ter og klov­ne i næ­ste uge.

Cir­kus Dan­ne­brog var ble­vet be­gæ­ret kon­kurs, men det er lyk­ke­des for cir­kus­set at sam­le pen­ge sam­men til, at man kan gø­re klar til fo­re­stil­ling, skri­ver fl ere me­di­er.

» Det er rig­tig dej­ligt. Jeg var helt slå­et ud over, at Cir­kus Dan­ne­brog var gå­et kon­kurs. Det var mi­ne for­æl­dres livs­værk, så det var en fryg­te­lig fø­lel­se. Nu bob­ler jeg af glæ­de, « si­ger ar­ti­st­chef Isa­bel­la Enoch Sos­man til DR Syd.

Det er de fi re Enoch- sø­sken­de, som har købt det tid­li­ge­re ak­tie­sel­skab, selv om cir­kus­set i fl ere år har haft rø­de tal på bund­linj­en. Had­dy Enoch, de fi re sø­sken­des far, le­de­de cir­kus­set fra 1977 til 2009.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.