Så­dan for­møb­le

BT - - NYHEDER -

dag. EU: 1 .135 k r. pr. Mø­de uden for

om må­ne­den, ca. 99 .000 kr. kr. om året. 1,1 og 1 ,2 mio. sva­ren­de til mel­lem

LØR­DAG 19. MARTS 2016

6 kr. pr. må­ned. Grund­løn: 59.86 te­frit.

kr. dag­ligt s kat Dag­pen­ge: 2.280 skat­te­frit pr. må­ned.

må­ned. Ca. 32.25 0 k r. pr.

kr. ud­be­talt Bly­ants pen­ge­ne: - 5.000

tgø­rel­se: 2.500 afst and sgod Va­rig­heds- og

. med­lem­slan­de i EUs 28 ( MEP), der er valgt har 751 med­lem­mer

så­le­des: Eu­ro­pa- Par­la­men­tet

løn er strik­ket sam­men MEPer, og de­res af be­lø­bet. Der er 13 dan­ske ind­komstskat

Der be­ta­les dansk

i Stras­bourg par­la­men­ter­ne til rej­se­tid og af­stand Afh æn­gig af MEPer­nes rej­se­godt­gø­rel

sen. kom­mer de­res hjem. Her­til og Bruxelles fra

ud­be­talt op til kan MEP’er­ne få På den­ne må­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.