Tek­nik- bøvl af­brød X Fa­ctor- show

BT - - NYHEDER -

X Fa­ctors se­e­re blev fre­dag af­ten vid­ner til et tek­nisk uheld, der med­før­te, at pro­gram­met plud­se­lig blev af­brudt og er­stat­tet af et pro­gram om fug­le.

Det var kun grup­pen Clif­forth og He­in og so­li­sten over 23, An­drew Mur­ray, der nå­e­de at frem­fø­re de­res san­ge i af­te­nens David Bowie­te­ma, før vær­ten So­fie Lin­de måt­te an­non­ce­re, at der var pro­ble­mer med en lyd­pult, in­den hun med­del­te, at DR af­brød li­ve- sen­din­gen.

DR valg­te at ud­fyl­de pau­sen med et pro­gram om ter­ner.

Ef­ter få mi­nut­ter blæn­de­de DR igen op for af­te­nens li­ve- show, hvor del­ta­ger­ne sang føl­gen­de David Bowi­e­num­re:

An­drew Mur­ray: ’ Li­fe on Mars?’

Em­bra­ce: ’ Ab­so­lu­te Be­gin­ners’

Clif­forth & He­in: ’ The Man Who Sold the Wor­ld’ Alex: ’ Spa­ce Od­di­ty’ Re­em: ’ Qu­i­ck­s­and’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.