Glo­bal usik­ker­hed gi­ver bil­li­ge­re lån

BT - - NYHEDER -

GODT NYT i ver­den­s­ø­ko­no­mi­en, « si­ger Hel­ge J. Pe­der­sen.

Vur­de­rin­gen fra Nor­dea Kre­dit er, at vi vil se et svagt ren­te­fald i årets løb, men i slut­nin­gen af året vil ren­ten ven­de til­ba­ge til ni­veau­et fra slut­nin­gen af 2015. Bo­li­ge­jer­ne skal dog væ­re op­mærk­som­me på, at det la­ve ni­veau hur­tigt kan gi­ve nye ud­s­ving i ren­ten.

» Ren­ten kan svin­ge for­holds­vis hur­tigt, og der kan plud­se­lig væ­re fak­to­rer, som får den til at sti­ge igen. Får vi stær­ke nøg­le­tal fra USA, og ven­der de go­de for­vent­nin­ger til­ba­ge, så vil ren­ten sti­ge igen.

Når ni­veau­et er så lavt, skal der ik­ke me­get til, før vi ser ud­s­ving, « ly­der det fra Nor­deas che­fø­ko­nom.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.