Kul­tur Pop i ter­r­orens blo

BT - - KULTUR -

PUN­KENS GUDFADER Ig­gy Pop var front­mand i ga­ra­ge ro­ck- ban­det The Stoo­ges i 1969- 1973, der var med til at gi­ve ham sta­tus som ’ pun­kens gudfader’. Blev gu­i­det og pro­du­ce­ret af David Bowie på si­ne før­ste so­l­o­p­la­der, ’ The Idi­ot’ og ’ Lust For Li­fe’ ( beg­ge 1977).

JOSH HOM­ME Født 1973, op­vok­set i Palm De­sert, Ca­li­for­ni­en. San­ger, gu­i­ta­rist, trom­mesla­ger, pro­du­cer, pla­de­sel­skabs­mand. Var medstift er af sto­ner ro­ck­en­sem­blet Kyuss i 90er­ne. Dan­ne­de i sen- 90er­ne band som Qu­e­ens of the Sto­ne Age og Eag­les of De­ath Me­tal. Har si­den væ­ret in­vol­ve­ret i en lang ræk­ke pro­jek­ter.

KON­CER­TER I DK

Ig­gy Pop op­træ­der med Josh Hom­me som or­ke­ster­le­der ved nog­le eks­klu­si­ve kon­cer­ter i for­å­ret, bl. a ved en ud­solgt kon­cert i Fal­ko­ner Te­a­tret i Kø­ben­havn 5. maj. Ig­gy Pop op­træ­der og­så på årets Nort­hsi­de Festi­val i Aar­hus 17.- 19. ju­ni. Eag­les of De­ath Me­tal op­træ­der ved en ud­solgt kon­cert i Ama­ger Bio i Kø­ben­havn 11. au­gust.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.