Kli­chéer står i kø

BT - - KULTUR -

POP

Mads Lan­ger ’ Reck­less Twin’ *** ***

Så­le­des er før­nævn­te ’ Day­light’ og min fa­vo­rit ’ Aft erg­low’, hvor Mads syn­ger du­et med Co­co O, ik­ke til at få ud af ho­ve­d­et, når de først har sat sig til ret­te un­der hjer­ne­bro­en. Og så­le­des vil­le alt jo væ­re i skøn­ne­ste or­den, hvis det ik­ke li­ge var for Mads’ tek­ster, der er så kli­chétyn­ge­de, at de nær­mest får tæ­er­ne til at krum­me sig ud af kon­disko­e­ne.

» Er det den fær­di­ge tekst, el­ler syn­ger han ba­re til­fæl­di­ge ord fra al­le mu­li­ge an­dre san­ge, « spør­ger min en­gelsk­spro­ge­de ko­ne, der af van­va­re er kom­met til at lyt­te med. Og for en gangs skyld prø­ver hun ik­ke at spil­le smart.

Så­le­des kan det væ­re se­ri­øst svært at ta­ge den­ne slags ly­rik al­vor­ligt: ’ The­re’s so much mo­re to this than me­ets the eye. Kiss me now for to­mor­row we may die’ el­ler hvad med én af de her to: ’ This is how it go­es li­ving in the fast la­ne’ el­ler ’ We li­ve for the we­e­kend we left our wor­ri­es on the ot­her si­de of town’. Bå­de Springs­te­en, Brandt og Sha­kespea­re har ty­de­lig­vis le­vet for­gæ­ves.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.